Priser sommarlägret 2018

Sommarlägret plusgirokonto är 52 19 21-7.

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 600 kr
Barn Pionjärläger 8-13 år 950 kr
Ungdomsläger 14-19 år 1200 kr
Pensionär Familjeläger från 65 år 1600 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 1800 kr
Maxpris för ensamstående med barn 2300 kr
Maxpris per familjehushåll 4600 krÖvriga priser (ingår inte i maxpris)

Övrigt Pris
Inomhusplats 500 kr
Bussresa 200 kr
Anmälningar efter 28 juni 150 krDygnspriser

(exklusive kostnad för inomhusplats)

Lägertyp Ålder Pris
Barn Familjeläger 0-2 år Gratis
Barn Familjeläger 3-7 år 100 kr
Ungdom Familjeläger 14-19 år 200 kr
Vuxna Familjeläger från 20 år 260 kr
Inomhusplats 100 kr